Kylkonsult inom industriell kylteknik & värme  

Industriell kylteknik och värmepumpsteknik kräver hög kompetens. Ingenjör och kylkonsult Björn Sollie AB erbjuder, sedan 1989, avancerad rådgivning och kompetens inom kyla och värme. Här finner du oberoende rådgivning och hjälp inom:

 

  • Energirådgivning, leverantörsneutral
  • Kylprocesser, analys och förbättring
  • Kylkonsult
  • Kylsystem, utveckling och projektering
  • Montage- och arbetsritningar

 

  • Värmepumpsteknik
  • Förfrågningsunderlag och anbudshandlingar
  • Felsökning och problemlösning
  • Rörspänningsanalyser med bla CAEPIPE

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Konstis med kylteknik

Fallstudier kylteknik

Upptäck nya och intressanta möjligheter bortom de självklara. Värme- och kylteknik som ger kyl- eller värmeanläggningen extra värde.

Bild: 866529-26072537.jpg

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkra projektet i alla led. Det är det enda sättet att säkerställa att slutprodukten är den beställda i så hög grad som möjligt.

Referenser

Utförda projekt inom energiåtervinning, uppvärmda fotbollsplaner, konstis, värmepumpsteknik, livsmedel, kylprocesser och annat där jag som kylkonsult bidragit med rådgivning och hjälp.