Rådgivande ingenjör inom industriell kyl- och energiteknik

Mer än 40 års erfarenhet med projektering och konstruktion av platsbyggda processer med ammoniak (R717) som köldmedium. Utför konceptstudier, förprojektering, detalj-projektering konstruktions-arbete, förfrågningsunderlag.

Oberoende värdering av möjliga alternativ vid behov av kapacitets-höjning. Arbete med reduktion av köldmediemängder på stora anläggningar.

Kontakta oss på:

0705-82 22 21 - info@sollie.com

Mer än 40 års erfarenhet med projektering och konstruktion av platsbyggda processer med ammoniak (R717) som köldmedium. Utför konceptstudier, förprojektering, detaljprojektering konstruktionsarbete, förfrågningsunderlag.

Oberoende värdering av möjliga alternativ vid behov av kapacitetshöjning. Arbete med reduktion av köldmediemängder på stora anläggningar.

Kontakta oss på:

0705-82 22 21 - info@sollie.com

Livsmedelsindustri

Energicentraler

Processindustri

Fjärrkyla

Fritidsanläggningar

Energiåtervinning

Platsbyggda kyl- och värmepumps-anläggningar

Platsbyggda kyl- och värmepumpsanläggningar

Platsbyggda anläggningar är i ett längre perspektiv oftast mer ekonomiska är fabriksbyggda aggregat. Platsbyggda anläggningar ger möjligheter för valfri kombination av anläggningens komponenter. Byte av huvudkomponenter är enklare då det alltid finns utrymme för ändrade geometrier. Anläggningens huvudkomponenter kan enkelt ersättas när bättre sådana finns tillgängliga.

Några uppdragsgivare