Processkyla

2008 AB Tetra Pak Lund

- Genomgång av befintlig kylcentral 203. Förslag till energieffektivisering genom bla frikyla och förlängd driftstid för värmepump.

- Förprojekt, genomgång av olika metoder för täckning av kylbehov för ny byggnad 316 på Råbyholm, Lund.

- Projektering av rörsystem och pumpcentral för kylda beläggare.

 

2007 Tetra Pak Plant Processing, Lund

Rörstressberäkningar utförd med CAEPIPE för ångcentral till mejeri i USA.

 

2007 Hotel Lundia, Lund

Arbete med att ta fram förslag för ny kyltornslösning med kapacitet för framtida hotelutbyggnad på Hotel Lundia.

 

2004 Tetra Pak, Lund

Utvidgning av och ombyggnad av central kylanläggning för R717 på Råbyholm i Lund.


2003 Pumpcentral Tetra Pak, Lund

Projektering av pumpcentral och värmeväxlarsteg till kylda roterande trummor för beläggningsmaskiner. Detaljprojektering och upprättande av produktionsritningar som möjliggör ombyggnad och igångkörning under kort produktionsstopp.

 

2001 Pumpcentral för beläggare, Tetra Pak

Simulering och felsökning i pumpcentral och rörsystem för kylda laminatortrummor.

Uppdragsgivare: Tetra Pak Packaging Material AB, Lund

 

2001 Prefabricerad aggregat med R717

Utvärdering av kylaggregat med R717 jämfört med R22, R134 och R407 för kylning av processvatten vid Tetra Paks fabriker utomlands.

 

2000 Kylcentral 90203, Tetra Pak, Lund, Steg 3

Detaljprojektering av kylsteg 3 vilket innebar slutlig utfasning av R22 aggregat och nybyggnad av ny parallellanläggning (till steg 1 & 2) med kylkapacitet 4500 kW. Behållare och rörsystem förberedda för 5500 kW. Ny ställning med evaporativ kondensor för steg 3, förberedd för ytterligare 2 st kondensorer när utfasning av befintliga kyltorn och kylmedelkylare förväntas ske under 2004. Uttag för R717 värmepump.

 

1999 Kylhallar för bevaring av människokroppar

Värdering av olika lösningar för kylda utrymmen i förbindelse med uppgrävning av massgravar i Bosnien & Herzegovina.

 

1998 Kylcentral 90203, Tetra Pak, Lund, Steg 2

Utökning av kylkapacitet från 2700 kW till 4500 kW, och fortsatt utfasning av befintliga aggregat med R22. Ny R717 anläggning och befintlig R22 anläggning är nu ungefär lika stora. Verklig kontroll av kylverkningsgrad och strömförbrukning utförd.

 

1997 Gambro Lund

Förstudie av alternativa kylmetoder för processvatten.

 

1996 Responsor, Eskilstuna

Utvärdering av befintligt kylsystem och förslag till ny kylanläggning med R717 för datorkyla.

 

1995/1996 Kylcentral 90203, Tetra Pak, Lund, Steg 1

Detaljprojektering av R717 kylanläggning för kylning av processvatten. Platsbyggd kylanläggning med kapacitet 2700 kW i första etappen. Anläggningens behållare och rörsystem förberedd för 4500 kW.

 

1995 Kylcentral Tetra Pak, Lund

Förstudie av kylsystem med avsikt att avveckla befintliga kylsystem med R22 och införande av R717.

 

1993 Processkyla för bränslelagring

Utvärdering av kylsystem för stor underjordisk lagringsanläggning för flytande och destillerade oljeprodukter i Saudiarabien.

 

1993 Den Norske Bank, Bergen, Norge

Genomgång och analys samt förslag till åtgärder för att förbättra kylverkningsgraden vid stor kylanläggning för datorkyla.