Energiåtervinning och värmepumpar

2008 Atria Scandinavia AB

Kartläggning av energiförukning för uppvärmning, ventilation och disk och tillgänglig kondensorvärme från R717 kylanläggningar i syfte att värdera lönsamheten i att använda värmepump. Uppdragsgivare: Atria Scandinavia AB, Sköllersta

 

 Bild: Condensers-1.jpg Bild: Atria-tankar.jpg Bild: 3.jpg

Klicka på bilderna för förstoring.

  

2008 Atria Scandinavia AB

Projektering av R717 värmepump/återvinningsanläggning för produktionsanläggningen i Fosie med syfte att kraftigt reducera behovet av fjärrvärme. Anläggningen bygger på återvinning av energi vid fyra olika temperaturnivå.

Uppdragsgivare: Atria Scandinavia AB, Fosie

  

2005 Tetra Pak Business Support AB, Lund, utnyttjande av överhettningsvärme

Projektering av återvinningslösning för utnyttajnde av överhettningsvärme från central kylanläggning, 500 kW.

Uppdragsgivare: Tetra Pak Business Support AB, Lund

 

2003 Tetra Pak Business Support AB, Lund, 40 bar värmepump

Projektering av 40 bar värmepump för R717 för utnyttjande av kondensorvärme från central kylanläggning. Båda anläggningar arbetar som en två-stegs process med öppen mellankylning. Värmepumpen har en värmeeffekt motsvarande 1,7 MW vid +25/+65°C, och kan under dessa förhållanden producera varmvatten vid +62°C. Den stora kapaciteten täcks av en nyutvecklad vertikal och hermetisk skruvkompressor med frekvensregelard motor.

Uppdragsgivare: Tetra Pak Business Support AB, Lund

 

2003 SAMFOOD, Årsta

Genomgång av kylproduktion och hetvattenbehov till industriell diskning. Förslag till metoder för produktion av hetvatten med kondensorvärme som energikälla.

Uppdragsgivare: Atria Lithells AB, Sköllersta

 

2003 SAMFOOD, Fosie

Tekniska/ekonomiska förslag till olika åtgärder för värmeåtervinning från kylcentral med avseende på uppvärmning av hetvatten för industriell diskning.

Uppdragsgivare: Atria Lithells AB, Sköllersta

 

2000/2001 Kylcentral Tetra Pak, Lund

Detaljprojektering av R717 tvåstegs värmepump för påbyggnad på befintlig kylanläggning. Avgivande värmeeffekt 1,7 MW vid vattentemperatur +63°C.

Uppdragsgivare: Tetra Pak Bolagsservice AB, Lund

 

1999/2000 Kylcentral Tetra Pak, Lund

Förstudie för att undersöka möjligheterna för och användande av kondensorvärme från kylanläggningar i befintligt värmesystem.

Uppdragsgivare: Tetra Pak Bolagsservice AB, Lund

 

 

Genomgång av varmvattenbehov vid produktionsfabrik för färdigmat och möjlighet för utnyttjande av kondensorvärme, värmepumpar och hetvattensackumulering vid stor livsmedelsindustri i Finland.

Uppdragsgivare: Vattenfall Energisystem AB, Stockholm

 

1997 Nittorps Ishall

Detaljprojektering av ny kylanläggning och tvåstegs värmepump för R717.

Uppdragsgivare: vattenfall Energisystem AB, Malmö

 

1996 Frogner Stadion, Oslo

R717 tvåstegs värmepump. Utförande för att konstisbanan skall leverera varmvatten vid +47°C under tiden med konstis. Kylanläggning och värmepump arbetar då som en två-stegs anläggning. Under vår, sommar och höst används banbädd och rörsystem som solfångare utan is, och enbart värmepumpssteget arbetar.

Uppdragsgivare: Oslo Kommune, Avdeling Park og Idrett

 

1996 Stavanger Ishall, Norge

Detaljprojektering av R717 tvåstegs värmepump som påbyggnad till befintlig kylanläggning.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Stavanger Ishall

 

1995 Malmö Stadion

Projektering av två-stegs R717 värmepump för påbyggnad på befintlig kylanläggning.

Uppdragsgivare: Vattenfall AB, Trollhättan

 

 

1997 ATRIA OY, Finland

Kontakta oss

Bild: kontakt.jpg

Kvalitetssäkring

Bild: 866529-26072537.jpg

Referenser

Bild: DSC00028.jpg