Livsmedelskyla

Kylanläggning för livsmedelskyla

Väl fungerande kylanläggning för livsmedel har affärskritisk betydelse. Kylsystemen måste kunna uppnå och hålla önskade temperaturer på den tid som krävs. Drift av kylsystem är energikrävande, och kostnaden har stor betydelse. Energimarknaden är orolig och ger upphov till osäkerhet och höjda driftskostnader. Val av rätt system, kapacitet och temperaturer är därför mycket viktigt.

 

Plötsliga stopp eller haverier är förödande. Möjlighet att omdisponera kompressorkapacitet är ett måste.

 

Vi hjälper till med allt som behövs för att planera, utvärdera pch projektera kylsystem, som klarar livsmedelsindustrins högt ställda krav. Se våra referenser kring livsmedelskyla!

  

Goda kylsystem har uppenbara fördelar:

  • Säker temperaturhållning och kapacitet ger den kvalitet som kunderna kräver
  • Låga förluster och hög verkningsgrad med väl utformade rörsystem, värmeväxlare och behållare
  • Flexibilitet när nya kylbehov/temperaturbehov uppstår

 
Livsmedelskyla har affärskritisk betydelse

Livsmedelskyla har affärskritisk betydelse.


Internationalisering ställer nya krav

Även om Sverige och övriga nordiska länder alltid har haft höga krav på produktion av livsmedel, kräver ökad internationalisering och exportsatsningar en anpassning som påverkar kyl/frystider och lagringstemperaturer. En kvalitetssäkring av produktionskedjan är därför inte enbart en fråga om råvarans ursprung, utan i hög grad om hur den tillverkas och lagras.