Fallstudier för kylanläggning och värmepumpsteknik

Kylteknik och kylanläggning

Anläggningar för kyla och användning av kylteknik ställer höga krav beroende på användning och kundens önskemål. Vi hjälper till att med den utrustning, som finns kommersiellt tillgänglig, utforma anläggningar som ger: 

 

- hög verkningsgrad

- hög driftssäkerhet

- liten miljöpåverkan 

- ekonomiska fördelar 

 

Leverantörsoberoende flexibilitet

Det är viktigt att inte låsa sig tidigt för en typ av lösning. Det går inte att tillgodose alla önskemål om man redan vid projekteringen är bunden av att en viss leverantör skall användas. Endast genom att vara oberoende kan man enkelt jämföra produkter, lösningar och priser. 


Undvik dyra misstag

Det finns många enhetslösningar för kyla på marknaden. Det kan vara produkter som tagits fram för flera ändamål och "allmänt bruk" som enhetsaggregat, "chillers" och annat. De ger sällan önskat slutresultat och riskerar att fördyra. Vi hjälper till med att undvika dyra misstag. 


Missa inte möjligheter som ökar värdet

Många krav och önskemål på en kylanläggning är enkla och självklara. Men det kan finnas stora, dolda möjligheter, som det är lätt att missa. Vi hjälper till med att se och upptäcka alla möjligheter i ett projekt. Möjligheter som kan tillföra stort värde.