Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är ofta avgörande för ett projekts framgång och för att slutprodukten blir den önskade. Jag följer kvalitetssäkringsrutiner enligt FR2000, se nedan, och har även under åren byggt upp egna rutiner. Det gör att jag kan anpassa kvalitetssäkringen till företagets och projektets förutsättningar.

 

Bra rutiner för kvalitetssäkring ger:

  • Tidig upptäckt av avvikelser och fel
  • Tidplan som håller
  • Korrekt slutprodukt

 

Orsaker till fel

Det finns många orsaker till att fel uppstår. Om kommunikationen mellan kund och projektledare är bristfällig innebär det ökad risk för att något utelämnas eller blir fel. Kvaliteten kan också bli
lidande om tiden för utförande är för knapp.

 

Olika förutsättningar

Kvalitetssäkring har blivit tidens mantra, och många har arbetat med detta i olika företag. Det är
svårt att verifiera om det verkligen har skett någon kvalitetshöjning. För ett litet företag är det
inte bara svårt att tillämpa stora kvalitetssäkringssystem, det skulle även kunna uppfattas som något märkligt. Överskådligheten är trots allt bättre i små företag.

 

Bild: 866529-26072537.jpg

 
Mall för kvalitetssäkring FR2000

Företagarnas Riksorganisation FR har tagit fram en mall för uppbyggande av kvalitetssäkringsrutiner för små och medelstora företag. Detta kallas FR2000. Ingenjör Björn Sollie AB tillämpar delar av detta tillsammans med övriga rutiner som byggts upp genom åren. Om någon har förslag till förbättringar är Ni välkomna att höra av Er.

 

Se även FR2000: http://www.fr2000.se/

 

 

 

 

Kontakta oss

Bild: kontakt.jpg

Kvalitetssäkring

Bild: 866529-26072537.jpg

Referenser

Bild: DSC00028.jpg