Kylteknik: Konstiskyla

Höga krav på anläggningar med konstiskyla

Konstiskyla för fritidsanläggningar ställer minst lika höga krav på tillförlitlighet, livslängd och
verkningsgrad, som anläggningar för industriell kyla. Höga krav gör inte anläggningen dyrare. Det viktiga är att anläggningen anpassas efter förutsättningar och önskemål. Jag hjälper till med kravanalys, rådgivning och planering så att driften blir så effektiv som möjligt.

 

En riktig planering och drift ger stora fördelar:

  • bättre ekonomi - undvik onödiga kostnader
  • säkrare drift - bättre idrottslig verksamhet
  • riktiga miljöhänsyn  - bra för alla


Sämre kommunal ekonomi riskerar idrottsverksamheten

Många svenska kommuner har betydligt sämre ekonomi än för några år sedan. Detta påverkar 
energikrävande anläggningar för fritidsverksamhet, som ishallar och badanläggningar. Osäker
energimarknad, med plötsliga höjningar av elpriset, ger stora och oväntade extra kostnader, vilket kan försämra den idrottsliga verksamheten.


Missriktad miljöhänsyn kan ge problem och kostnader

Vid utfasning av icke tillåtna köldmedier har många valt att konvertera till nya, mindre
miljöpåverkande medier. Detta har gett några års fortsatt drift till priset av högre energiförbrukning, utökat underhåll och lika plötsliga som oförklarliga.
 

Dyra standardaggregat för konstis

Från tidigt sjuttiotal har kylfirmor erbjudit "kylaggregat speciellt framtagna för konstis".
Med tanke på det stora antalet ishallar har det varit en god affär för dessa. Med färdiga aggregat
har de kunnat leverera utan att projektera. Är det kundernas eller leverantörernas krav som
har blivit tillgodosedda?
 

Datorstyrda lådor spar inte energi

Hur många kommuner har inte investerat i "datorstyrda lådor som spar energi"? Tyvärr går det
inte att förbättra en usel kylprocess med datorer och siffror med två decimalers noggrannhet.
Kylprocessen kan endast effektiviseras genom kunskap om aktuella värmebelastningar och korrekta val av arbets- och mediatemperaturer. Sedan kan en dator möjligen göra styrningen
enklare, men endast då.